Kategorie

Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe przekazywane nam przez Klienta w związku z rejestracją i korzystaniem ze Sklepu Internetowego www.kelerbran.pl są przetwarzane przez Kelerbran Aleksander Pytlarczyk z siedzibą w Pogorzeli przy ul. Świerkowa 9, która jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Powierzone nam dane osobowe, w szczególności imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu przetwarzane będą:

 • w celu założenia konta Klienta i realizacji zamówień
 • w celu rozpatrywania składanych przez Klienta reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru)
 • jeżeli wyrazisz na to zgodę w celu przekazywania drogą elektroniczną ofert marketingowych oraz informacji handlowych przez Kelerbran Aleksander Pytlarczyk.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Kelerbran Aleksander Pytlarczyk danych osobowych może uniemożliwić nam realizacji zakupów zamówionych w Sklepie Internetowym www.kelerbran.pl.

Prawa dostępu do danych:

Każdy klient po zarejestrowaniu ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, zmieniania, aktualizowania - na stronach www.kelerbran.pl (Moje Konto - Mwoje dane osobiste i/lub Moje Konto - Moje adresy).

Każdy klient ma również prawo żądać usunięcia danych osobowych z bazy danych Kelerbran Aleksander Pytlarczyk, aby to uczynić należy powiadomić nas o tej prośbie na adres e-mail: sklep@kelerbran.pl.

Powierzone nam przez Klienta dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

 • Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
 • Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
 • rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

 

Zasady bezpieczeństwa

Kelerbran Aleksander Pytlarczyk zapewnia bezpieczeństwo danych zarejestrowanych Klientów. Procedury wdrożone przez naszą firmę mają na celu ochronę bazy danych osobowych poprzez ograniczenie dostępu do niej (tylko wąskie grono uprawnionych osób ma dostęp do bazy) oraz uniemożliwieniu nieuprawnionej ingerencji.

Sklep Internetowy www.kelerbran.pl współpracuje z Instytucją Płatniczą Dotpay (www.dotpay.pl) gwarantującą najwyższe bezpieczeństwo.
Wykonywanie transakcji płatniczych odbywa się na zabezpieczonych stronach na serwerach Dotpay, a firma Kelerbran Aleksander Pytlarczyk nie ma dostępu do danych transakcji, jest tylko powiadomiona o powodzeniu lub niepowodzeniu transakcji.

Wszystkim Klientom korzystającym ze Sklepu Internetowego www.kelerbran.pl radzimy:

 • wybrać hasło do konta Klienta, które uniemożliwia odgadnięcie go przez osoby trzecie, zalecamy stosowanie ciągu znaków i cyfr oraz dużych i małych liter
 • zachować hasło do konta Klienta w tajemnicy
 • korzystać z programów antywirusowych oraz regularnie skanować dyski w poszukiwaniu wirusów
 • po zakończonej sesji (zakończonych zakupach) wylogować się ze strony www.kelerbran.pl. Samo wyłączenie okna przeglądarki nie oznacza wylogowania ze strony, aby to uczynić należy kliknąć przycisk „Wyloguj”, który umieszczony jest w prawym górnym rogu strony

 

Pliki cookies

Pliki cookies są to małe pliki tekstowe, wysyłane i przechowywane w urządzeniu, z którego Klient łączy się z Internetem i wchodzi na stronę internetową www.kelerbran.pl. Plik cookie zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej z której pochodzi, czas jego istnienia oraz wartość, którą jest zazwyczaj przypadkowo wygenerowany unikalny numer.

Pliki te pozwalają:

 • identyfikować użytkowników jako zalogowanych
 • utrzymać sesje Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać Loginu i Hasła
 • rozpoznać stronie internetowej preferencje Klienta np. układ strony, rozmiar tekstu, paleta kolorów
 • zapamiętać dane wpisywane do formularzy oraz dane logowania
 • tworzyć statystyki oglądalności podstron Sklepu Internetowego

Pliki cookies wykorzystywane przez www.kelerbran.pl są bezpieczne dla urządzeń Klientów. W żaden sposób nie ułatwiają przedostania się wirusów oraz innego typu złośliwego oprogramowania do urządzeń Klienta.

Klient ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swoich urządzeń. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Sklep Internetowy wykorzystuje dwa rodzaje plików Cookies:

 • sesyjne - ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej
 • trwałe - zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których Klient korzysta ze Sklepu Internetowego

Agencja Interaktywna Migomedia